Top image
Holbæk
Orienteringsklub

Nyheder

Her kan du se alle klubbens nyheder

Skole Orienterings Turnering

Der indbydes hermed til Skolemesterskab i orienteringsløb for skolerne i Holbæk Kommune for 4. - 9. klasse - se invitationen.

Skole turneringen foregår i Knudskoven i Holbæk og deltagelse er gratis.

I kan tilmelde jer enten:
  • 3. maj kl. 10:00 - 12:00
  • 10. maj kl. 10:00 - 12:00
  • 24. maj kl. 10:00 - 12:00 (Finaleløb)

Finalen den 24. maj afholdes ligeledes i Knudskoven og er delt op i en A, B og C finale afhængigt af placeringen i det første løb.

Selve konkurrencen er mangeposterløb, hvor det drejer sig om, at klassen skal finde så mange poster som muligt i løbet af 30 minutter.

Der er også en sprintbane med elektronisk tidstagning, hvor eleverne kan løbe mod hinanden.

Mangepostløb
Bane med 25-30 poster, som opsøges i valgfri rækkefølge. Der bruges gammeldags stiftklemmer. Eleverne klipper i klippefelter med kontrolnumre, der er trykt på løbskortet.

Der er en tidsgrænse på 30 min. til at finde så mange poster som muligt. For hvert minut den enkelte elev kommer for sent trækkes 1 post fra elevens score.

Den bedste klasse pr. klassetrin kåres som vinder. Den klasse, der har fundet flest poster pr. elev (i gennemsnit), har vundet.

Lærerens rolle
Der skal deltage én lærer pr. klasse til Skole O-løb. Læreren skal følge klassen, og sørge for at der mødes frem til starten på det angivne tidspunkt.

Læreren skal tage tid, og stå ved målet og modtage eleverne, når de kommer tilbage. Læreren optæller elevernes og klassens samlede score, og holder styr på, om eleverne overskrider tidsgrænsen.

Det kræver fairplay af læreren.

Yderlig information
Efter tilmeldingsfristens udløb vil den ansvarlige lærer for den tilmeldte klasse blive kontaktet med information om starttidspunkt og praktiske informationer.

Lån udstyr og få hjælp
Har jeres skole lyst til at arrangere jeres eget løb, så kan I låne et skolesæt af Holbæk Orienteringsklub til elektronisk tidstagning. Vi kommer også gerne ud og giver en hånd med i det omfang det er muligt for os. Sig endelig til.

Er du skolelærer eller på anden måde har interesse i projektet, så kontakt gerne Holbæk Orienteringsklub

Læs indbydelsen for nærmere information. Skole Orientering


Oprettet den 23. marts 2019

Forsiden

Holbæk Orienteringsklub :: Rugvangen 18 :: 4060 Kirke Såby :: tlf. 29 69 06 42 :: info@holbaekorienteringsklub.dk[Log ind]

Webmaster